Effektiv korttidsleie av leilighet

Når du skal være et sted mer enn noen dager, men samtidig i et begrenset tidsrom, er det å leie en leilighet et effektivt alternativ.