Hvor mye får du igjen for det en leilighet koster?

Selv om økonomiavdelingen sannsynligvis ofte er fornøyde med at ansatte benytter en leilighet på korttids leie, vil det likevel også være tilfeller der man får spørsmål om hvilken verdi leie egentlig gir.

Direkte økonomiske fordeler med korttidsleie

Når en leieavtale er på plass, og den ansatte har tilgang til et fast overnattingssted, er det noen økonomiske effekter som sannsynligvis vil vise seg relativt raskt:

  • Kostnadene til hotellovernatting vil selvfølgelig elimineres fullstendig, og dette er da det som er enklest å måle.
  • Det kan i noen tilfeller være at reisekostnader blir redusert, da det blir enklere for den ansatte å finne flybilletter og lignende som både passer bra med andre planer, men dessuten kanskje er til litt rimeligere tider og dager i uken.

Indirekte, og litt vanskeligere målbare, effekter

Det er forhåpentligvis de indirekte effektene som har mest å si over tid, men disse er samtidig noe vanskeligere å måle:

  • Økt medarbeidertilfredshet. Dette er kanskje den aller viktigste faktoren, og da ikke bare i forhold til valg av overnatting. Hvis ansatte blir mer fornøyde av å ha en hyggelig leilighet tilgjengelig, istedenfor et upersonlig hotellrom, kan det ha svært mye å si for både arbeidsinnsats og hvor attraktiv bedriften er som arbeidsplass.
  • Høyere effektivitet. Egentlig er dette også en naturlig effekt av økt medarbeidertilfredshet, men samtidig kan det også forklares med at det er praktisk enklere å ha et fast sted å bo. Mindre tid vil gå bort i praktiske detaljer som innsjekking på hoteller, pakking og forberedelser til reiser. Det gir mer fokus på arbeidet.

Det er viktig å trekke frem alle disse effektene, både de som er enkle og måle og de som ikke er det, for å gi et korrekt bilde av totaløkonomien til det å benytte korttidsleie av leiligheter. Det vil gjøre det lettere å ta korrekte beslutninger.