Et hyggelig og moderne interiør er viktig

Hvis det er økonomiavdelingen, eller kanskje en vaktmester eller logistikkansvarlig, som blir satt til å velge leilighet helt på egen hånd, da risikerer man at det bare er de praktiske aspektene som blir ivaretatt. Grunnleggende krav bør være med allerede på sjekklisten for korttidsleie, men i tillegg til disse så kommer aspekter som innbydende og moderne interiør.

Poenget med en leilighet er at man skal føle seg som hjemme

Vi forutsetter at leiligheten er hel og ren, og selvfølgelig oppfyller minimum krav til komfort med for eksempel en seng som går å sove i. Det er likevel langt fra alt, husk på at den ansatte forhåpentligvis skal bruke en del timer i leiligheten, og da også i våken tilstand.

Nordmenn er overlag svært opptatt av interiør, og vi er dessuten også kjent for å bruke store summer på oppussing hvert eneste år. Da er det ikke rart at de fleste arbeidstakere i hvert fall vil ha en god sofa og en innbydende spiseplass også i en overnattings-leilighet. Kravene vil selvfølgelig være individuelle, men det er få som vil sette pris på lavere standard enn hva de har hjemme.

Husk på at leiligheten er en form for kommunikasjon

Spesielt i tilfeller der arbeidsgiver har leid en leilighet helt uten å involvere den ansatte som skal bo der, er det viktig å huske på at kvalitetene til leiligheten er en form for kommunikasjon. Det er kanskje ikke alle arbeidstakere som vil klage eller si fra hvis leiligheten ikke oppfyller forventningene, men det vil definitivt ikke innvirke positivt på medarbeidertilfredsheten.

Omvendt vil en leilighet med det lille ekstra kunne være en skikkelig motivasjons-boost, i hvert fall for noen ansatte. Det er spesielt følelsen av å faktisk bli satt pris på, som kan ha en positiv effekt som er mye større enn kostnaden for en litt finere leilighet.