Lokasjon er faktisk det viktigste

Nesten uansett hvilke andre kvaliteter en leilighet måtte ha, så er det faktisk lokasjonen i forhold til arbeidssted, flyplass og så videre som er aller viktigst.