Når rettferdiggjør reisetid en leilighet?

Et vanskelig spørsmål for noen arbeidsgivere og ansatte, er når det egentlig er på sin plass at arbeidsgiver legger til rette for overnatting i nærheten av arbeidsstedet? I noen tilfeller er det selvfølgelig enkelt, når det for eksempel handler om pendling til et annet land, men hva hvis avstanden er mindre? NB! Legg merke til at vi her ikke kommer inn på hvorvidt arbeidstaker skal dekke egen pendlerleilighet eller lignende ved flytting av arbeidssted, vi forutsetter at det handler om en midlertidig periode der arbeidsgiver har ansvaret.

Effektiv arbeidstid og andre faktorer

Det er selvfølgelig mulig å pendle for eksempel 2 timer enkel vei hver dag, og det er mange ansatte som gjør det over mange års tid. Spesielt hvis man går inn i det med viten og vilje, vil det kunne være fullt ut akseptabelt. Reisetiden kan enten være avslapping, eller i noen tilfeller også arbeidstid.

Hvis en ansatt skal jobbe fra en annen lokasjon i et begrenset tidsrom, for eksempel en måneds tid, vil 4 timers pendling per dag å andre siden fremstå som ekstremt mye. Uansett hvordan arbeidstaker godtgjøres for denne arbeidstiden, så vil det være vanskelig å forsvare å pendle slike avstander hver dag.

Hvis vi heller ser for oss halve tiden, 1 time enkel vei hver dag, så vil sannsynligvis de fleste se for seg dette som mer realistisk. Mange arbeidstakere vil synes det er verdt å benytte et par timer på tog, buss eller i bil for å sove hjemme i egen seng.

Det finnes selvfølgelig ikke noe fasitsvar på når det er riktig å korttidsleie en leilighet, og faktorer som vaktordninger, personlige preferanser og oppmøtetid vil også være viktige å ta høyde for. Som en tommelfingerregel er det kanskje likevel et sted mellom en og to timer enkel vei som er smertegrensen for mange arbeidstakere.